Kahani Ka Jadu Blog  “खड्डीतले सोनं”

 “खड्डीतले सोनं”

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod.

“खड्डीतले सोनं”

एकदा एका छोट्या गावात एक गरीब किसान राहत होता. त्याच्या मातेबापांनी तिच्या खेतीमध्ये मोठे प्रेम ठेवले होते. प्रतिवर्षी त्यांनी त्याच्या खेतीला त्याचा मनुष्याने पुरविलेला प्रेम आणि समर्पण दाखवून सोनं उगवण्याचा प्रयत्न करत होता.

आपल्या गोष्टीच्या यशासाठी, त्याने खेतीमध्ये खूप मेहनत केली. पण अर्थव्यवस्थेच्या कमीत कारणे, त्याची सोनंदात खेती अपूर्ण असल्याने, सोनं उगवण्यासाठी त्याला कितीही पैसे नव्हते.

एक दिवस, त्याच्या मित्रांनी त्याला सांगितलं, “राहत, तुमच्या सोन्याला तुम्ही वेचून पैसे जमा करा आणि त्याच्या प्रतीबा कमी करा. तुमची खेती संपूर्ण होईल.”

राहत वेगवेगळ्या विचारांमुळे त्रासापडला. त्याच्या मातेबापांनी त्याचा नातेवाईक देवतांना विश्वास ठेवून त्याच्या संकटातून बाहेर पडावे लागले. रात्रीच्या एक अंधारात, राहत त्याच्या खेतीमध्ये जाऊन नदीतल्या तोफांना प्रणाम केला आणि मान्यता घेतली.

आगामी दिवस, राहत आपल्या खेतीमध्ये गेला आणि जेवढंच प्राण ठेवण्याचा प्रयत्न केला, तेवढंच सोनं उगवलं. राहत आपल्या मित्रांना धन्यवाद दिलं आणि त्याच्या मातेबापांना गर्वीन हास्य दिलं.

या कथेद्वारे आपल्याला सांगितलं जातं कि कष्टांची अवस्था आढळतांना आपण अद्भुत साहस दाखवू शकतो. आपली आपल्या मानसिक स्थितीची शक्ती, मेहनत आणि आत्मविश्वासाने आपण कोणतेही लक्ष्य प्राप्त करू शकतो.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Post

ବେଙ୍ଗ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପେଟ ଫାଟିଗଲା |ବେଙ୍ଗ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପେଟ ଫାଟିଗଲା |

ଅତ୍ୟଧିକ ବଗ୍ ଖାଇବା ପରେ ବେଙ୍ଗ ବହୁତ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲା | ତାଙ୍କ ପେଟ ବଡ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା | ବେଙ୍ଗ ଡେଇଁବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା, କିନ୍ତୁ ତାର ବଡ ପେଟ ତାଙ୍କୁ ଖସିଗଲା | ବେଙ୍ଗକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା

डौल का घरडौल का घर

डौल का घर बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक आदमी ने एक अद्भुत घर बनाया था जिसे वह “डौल का घर” कहता था। यह घर बहुत ही

ଅଶୁଭ ଡକ୍ଲିଂ |ଅଶୁଭ ଡକ୍ଲିଂ |

ଥରେ, ସେଠାରେ ଏକ ମାମା ଡାକୁ ଥିଲେ ଯିଏ six ଟି ଅଣ୍ଡା ଦେଇଥିଲେ | ଦିନେ, ଅଣ୍ଡା ଫୁଟିଲା, ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପାଞ୍ଚଟି ସୁନ୍ଦର ଛୋଟ ଡାକୁଆ | କିନ୍ତୁ ଶେଷଟି ଅଲଗା ଥିଲା | ଏହା ବଡ